Frigo-Res

Chłodnictwo przemysłowe

Oferta - Umowa serwisowa

Zalety wynikające z podpisania umowy serwisowej:

 • Regularna opieka - dzięki okresowym przeglądom, testom i kontrolom zapobiega ona problemom ze sprzętem i podwyższa efektywność jego pracy
 • Prowadzenie historii serwisu - sporządzanie protokołów z napraw, konserwacji i instalacji - co ułatwia określenie przyczyn problemów z urządzeniami i minimalizuje czas potrzebny na przywrócenie mu pełnej sprawności
 • Elektroniczne zgłaszanie usterek
 • Szybki serwis - niezwłocznie po zgłoszeniu na miejsce usterki wysyłany zostaje serwisant i przeprowadza kompleksową naprawę (do 12h lub 24h od momentu zgłoszenia w zależności od ustaleń w umowie)
 • Krótki czas napraw
 • Troska o użytkowników klimatyzacji - zapobieganie chorobom i dolegliwościom wywołanym przez drobnoustroje rozwijające się w systemach klimatyzacji, poprzez zastosowanie specjalnych środków bakteriobójczych
 • Serwis na wysokim poziomie - zastosowanie najnowszych osiągnięć
 • Telefoniczna pomoc - udzielanie porad, wskazówek, dyspozycyjności serwisu 24h
 • Zmniejszenie kosztów napraw i konserwacji
 • Szybka dostępność materiałów eksploatacyjnych

W przypadku awarii przystąpienie do naprawy uszkodzonych urządzeń nastąpi:

 • w ciągu 24 godzin w przypadku awarii nie zagrażającej normalnemu funkcjonowaniu,
 • w ciągu 12 godzin w przypadku awarii zagrażającej normalnemu funkcjonowaniu
  (awarie urządzeń w pomieszczeniach z serwerem, UPS, na salach sprzedaży itp.)

Telefony naszego serwisu czynne są przez całą dobę.

W przypadku kiedy naprawa sprzętu w miejscu instalacji jest niemożliwa i wymagana jest konieczność transportu jednostki w celu skorzystania ze specjalistycznych urządzeń naprawczych, koszt transportu ponosi serwis.