Frigo-Res

Chłodnictwo przemysłowe

Papiery i odpowiedzialność

Twoja instalacja chłodnicza wymaga czasu, aby ją poznać i regularnie dbać o nią, ale to nie wszystko. Wymaga też stosownej i czasochłonnej dokumentacji. Uregulowań prawnych dotyczących chłodnictwa jest mnóstwo i ciągle pojawiają się nowe. Z nami nie musisz obawiać się inspektora ochrony środowiska bądź innego urzędnika. Poprowadzimy dokumentację Twojej instalacji, założymy :karty urządzeń, paszporty techniczne.

Dopilnujemy, aby czynnik chłodniczy był ekologiczny. Przerabiamy instalacje chłodnicze z czynnika chłodniczego R 22 na ekologiczny R 507.

Jesteśmy ze wszystkim na bieżąco. Naszym klientom oferujemy korzystne warunki płatności.